Witamy na stronie:

Kancelarii Prawniczej Forum radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa.

 

Kancelaria Prawnicza Forum radca prawny Krzysztof Piluś i spółka  świadczy doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Działalność kancelarii skoncentrowana jest obecnie na obsłudze  prawnej spółek grupy kapitałowej Kredyt Inkaso. Kancelaria jako pełnomocnik procesowy, podejmuje czynności prawne zmierzające do realizacji praw z wierzytelności.

 

Jesteśmy kancelarią radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

Kancelaria objęta jest tajemnicą zawodową określoną w art. art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

Radca prawny zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności. W tym celu działalność radcy prawnego objęta jest polisą zawartą przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

 

Kancelaria Prawnicza Forum należy do Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.